o svatoplukovi

Svatopluk je keramik otevřeného srdce a pevné mysli. Narodil se v roce 1953 ve znamení berana a odmalička nosí na očích silné brýle. Chodíval často na půdu za svým dědečkem povídat si o vesmíru i o věcech pozemských a od té doby si rád povídá. Taky má rád ženy, pivo a vůbec věci mezi nebem a zemí. Když jako kluk vymodeloval z moduritu svoje oblíbené Beatles, byl u něj rozpoznán talent a ruce mu položili do hlíny. Od té doby je tam má. Hlava ve vesmíru a ruce v hlíně. „Hlína v sobě spojuje všechny živly naší planety - zemi, vodu, vzduch a nakonec i oheň“ říká Svatopluk - terapeut. Dělá tu práci rád, upřímně a hodně dlouho… Léčí hlínou a léčí -se- hlínou. Hlína má měkkou duši a každý, kdo jí držel, kdo jí mačkal, tvaroval, to ví. Ona je blahodárná. Je to země ze které jsme, chodíme po ní a zase se do ní vracíme. Takový je životaběh na naší kulaté planetě. A Svatopluk - hlavu ve vesmíru, ruce v hlíně - tvoří keramické KOULE. Zamiloval se do tohoto božského tvaru, fascinuje ho jeho čistota, dokonalost a právě symbolika Země - místa našeho bytí. Koule je magická, ukrývá tajemství. Je v ní moc z původního a moc z budoucího, něco definitivního a přitom nekonečného. Koule je nejzákladnější ze všech tvarů, archetyp kosmu ... a je v ní stále co nacházet.
Jak říká Svatopluk: „Vznikli jsme z ní, žijeme na ní a nemyslíme na nic jiného!“

dcera Hana

Svatopluk Vaněček se narodil 15. dubna 1953 ; po ZŠ pro děti s vadami zraku v Praze studoval obor výtvarné zpracování keramiky na SPŠK v Bechyni a obor speciální pedagogiky a výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci. Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramika a je členem Nového sdružení pražských umělců. Absolvoval výcvikový program arteterapeutické práce s hlínou a psychiatrické minimum. Jeho životním posláním se stala pomoc handicapovaným lidem. Mnoho let pracoval jako arteterapeut v dětské psychiatrické léčebně a dnes napomáhá seniorům v ergoterapeutické dílně radostněji prožívat stáří. Pro zájemce o keramickou tvorbu pořádá víkendové nebo týdenní keramické kurzy viz www.keramickykurz.cz. Vlastní keramiku tvoří od roku 1972 a vystavuje jak na společných, tak i samostatných výstavách.

Svatopluk Vaněček

Nabídka prací

kontakt

Svatopluk Vaněček
398 51 Sepekov 420

TEL 382 581 612

MOB 732 625 931

E-MAIL
svata@vanecek-keramika.cz

WEB www.vanecek-keramika.cz

Keramické
objekty